Tag Temperaturen

Med Tag Temperaturen tilbyder Job Vision et individuelt og virksomhedsrettet sygedagpengeforløb, hvor vi tager temperaturen på den enkeltes arbejdsevne og understøtter jobcenterets indsats for sygemeldte.

En skræddersyet indsats

Forløbet er individuelt tilrettelagt og formålet er, at den sygemeldte får afprøvet arbejdsevnen i en virksomhed. Vi indleder med en afklaring af kompetencer, ressourcer og barrierer. Næste skridt er at finde det rigtige match mellem den sygemeldte og en relevant virksomhed. Succeskriteriet er at opnå hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet.   

Virksomhedssamarbejdet

Job Vision har et omfattende og veletableret virksomhedsnetværk. Vi prioriterer samarbejdet med virksomhederne højt, og vi har gode erfaringer med virksomhedsplacering af ledige fra forskellige forløb i hele landet. Vi yder en særlig aktiv indsats for at sikre etablering af opbyggende og udviklende virksomhedspraktikker. 

Beskrivelse af progression

Job Vision udformer sidst i forløbet en beskrivelse af den sygemeldtes ressourcer til videre brug i jobcentret. Vi giver også forslag til mulige fremadrettede indsatser - eventuelt med henblik på at øge arbejdsevnen eller at arbejde videre i forbindelse med et jobafklaringsforløb. På baggrund af beskrivelsen kan der også ske en raskmelding. 

Vil du høre mere om Tag Temperaturen eller få lavet et skræddersyet tilbud til sygemeldte i din kommune? Ring til 70 10 33 35 eller send en mail til jobvision@jobvision.dk 

Kontakt os

Vil du gerne vide mere eller har du spørgsmål, så kontakt os på

Telefon 70 10 33 35
eller jobvision@jobvision.dk

Del på LinkedIn

Copyright 2014 - JobVision.dk •