Genplacering

Desværre kan det blive nødvendigt at opsige dygtige medarbejdere. Det er svært, for det er ubehageligt at opsige medarbejdere. Generelt er medarbejdere bekymrede for udsigten til arbejdsløshed. Arbejdsgivere kan heldigvis hjælpe opsagte medarbejdere godt videre gennem genplacering / outplacement. Job Vision kan også hjælpe med håndteringen af din virksomhed efter en runde med opsigelser.

Job Vision hjælper opsagte medarbejdere videre gennem vores resultatorienterede forløb med genplacering og outplacement. Forløbene er med til at klarlægge vigtige punkter i opsagte medarbejderes forløb mod en fremtidig karriere. Når en opsagt medarbejder, også kaldet en kandidat, kommer til forløb med outplacement og genplacering, handler det ikke kun om jobsøgning. Job Vision hjælper vores kandidater med at klæde dem godt på til et nyt job og gøre dem klar til målrettet jobsøgning.

Med Job Vision kommer en kandidat bedst muligt videre med genplacering / outplacement

Job Vision bistår den opsagte medarbejder med klarlægning af, hvilke færdigheder og kompetencer vedkommende besidder. Job Vision klarlægger hér sammen med den opsagte medarbejder blandt andet vedkommendes stærke og svage sider. Det er vigtigt at være bevidst om, hvad man er rigtigt dygtig til, og hvad man måske skal arbejde med at blive bedre til. I mange tilfælde har vores kandidater også opnået forskellige resultater i tidligere jobs. Disse resultater skal man også gøre sig klart, for de siger noget om, hvad man faktisk har opnået. De kan også sige noget, hvordan man er som person. En kandidats personlige egenskaber og værdisæt er også vigtige dele i processen. Samtidig skaber det altsammen et nødvendigt overblik, som Job Vision og vores kandidater har brug for i processen med genplacering / outplacement.

Sammen med kandidaterne afdækker vi også, hvilket netværk vores kandidater kan drage nytte af. I arbejdet med kortlægning af netværk implementerer Job Vision typisk også LinkedIn. Sammen med vores kandidater udarbejder vi en profil, som skal lægges på LinkedIn. Det er Jobvisions erfaring, at mange kandidater kommer i job ved hjælp af en dækkende profil på LinkedIn, hvor mange arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer leder efter mulige kandidater.

Når vi er kommet så langt, er vi klar til at starte på selve jobsøgningen, hvor der udarbejdes resultatorienterede jobansøgninger og tilpassede CV’er for hver kandidat. Job Vision er med vores kandidater hele vejen igennem genplacerings-processen, herunder forventningsafstemning og planlægning. Først når vores kandidater er klar til at søge nyt job, skal der skrives ansøgninger. Det er vigtigt, at den opsagte medarbejder har sjælen med i det, som vedkommende foretager sig.