Trivsel & samarbejde

Erhvervscoaching

Stresscoaching

Hvem tager sig af trivslen i virksomheden?

Job Vision arbejder med trivsel. Det gør vi fordi vi tror på, at alle har ret til et godt arbejdsliv. Men også fordi flere undersøgelser – blandt andet fra det danske Happiness Research Institute – viser, at der er god bundlinje i at have tilfredse og glade medarbejdere. Manglende trivsel og arbejdsglæde kan have mange årsager og Job Vision kan hjælpe dig og dine medarbejdere til øget arbejdsglæde, effektivitet og trivsel med udgangspunkt i jeres specifikke situation.

Fx:

 Trivsel & Samarbejde

Erhvervscoaching & Ledelsessparring

Stress

Outplacement

Hos Job Vision ved vi, at det betaler sig at arbejde forebyggende. Det har nemlig store omkostninger for arbejdspres og økonomi, når en medarbejder eller et team mistrives. Derfor opfordrer vi altid til at tage hånd om udfordringer inden de vokser sig så store at en sygemelding eller opsigelse bliver aktuel. Og regnestykket er ret simpelt. Se bare denne beregning, som tager udgangpunkt i de økonomiske konsekvenser ved en sygemelding af en medarbejder med en månedsløn på 30.000 DKK i 2 måneder. Læg dertil selv omkostninger ved tab af produktivitet, vikardækning osv.

Et samarbejde med Job Vision starter altid med en individuel og uforpligtende snak, hvor vi sammen får skabt et overblik over udfordringerne og beho-vet lige præcis hos jer. Det sikrer, at vi får skræddersyet en løsning, som matcher både behov og budget. Job Vision kan stå for den fulde pakkeløsning eller vi kan fungere som sparringspartner, såfremt I selv ønsker at stå for dele af processen.