Online ventileringssamtaler

Et forløb hos Job Vision indeholder online samtaler, hvor ledere og medarbejdere i et fortroligt rum kan få luft og redskaber til at håndtere evt. Stress, frustrationer, manglende overblik eller andet der fylder i det givende øjeblik, som kan nedsætte medarbejdernes effektivitet eller øge medarbejdernes sygefravær.

Samtalerne skal tænkes som en ventil, der skaber rum, luft og plads til frit at tale.

Det er den enkelte medarbejder, der kommer med dagsorden, som Job Vision hjælper med at håndtere.

Medarbejderen kan være sygemeldt eller gå på arbejde, dette tager Job Vision højde for, så vi ikke skaber mere pres på den enkelt

Job Vision kan støtte deltagerne i at:

 • Skabe indsigt i problemstillingen
 • Ændre gamle, uhensigtsmæssige vaner og tankemønstre til nye og støttende
 • Blive bevidst om egne grænser, værdier og behov
 • Give værktøjer, der nemt kan bruges i hverdagen, til at afhjælpe problematikken
 • Give større selvindsigt
 • Hvordan kan situationen håndteres og forebygges
 • Blive afklaret og får handlingsperspektiv
Job Visions fokus er altid at sikre progression og bringe arbejdsglæden tilbage til medarbejderen/ lederen med stor respekt for den enkeltes situation og behov.

Hvornår, effekt og udbytte

Tilbuddet tilbydes til medarbejdere eller ledere:

 • Når medarbejder eller leder har brug for at få luft i et fortroligt rum
 • Når medarbejder eller leder virker modløs
 • Når medarbejder eller leder mistrives
 • Når medarbejder eller leder udviser stress-symptomer
 • Når der skal gennemføres store forandringer på arbejdspladsen
 • Når der er gennemført store forandringer på arbejdspladsen og teamet ikke trives
 • Når medarbejder eller leder skifter stilling 

Den effekt, din virksomhed opnår:

 • Mindre sygefravær
 • Større arbejdsglæde, trivsel og tilfredshed
 • Højere produktivitet og effektivitet
 • Fastholdelse af værdifulde medarbejdere og ledere
 • Fornyet energi
Udbyttet for jeres medarbejder
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Få luftet frustrationer
 • Nye perspektiver
 • Afklaring af egne ressourcer og prioriteringer
 • Afdækning af problemstillinger og barrierer
 • Fokus på muligheder og resultater
 • At kunne håndtere organisationsforandringer med overblik og overskud

Hvor

Samtalerne afholdes via Teams, Face Time eller pr. telefon. Samtalerne er 100% online, for Job Vision har oplevet, at den lokale forankring kan hindre det fortrolige rum. Det er heller ikke alle, som har overskud til at mødes fysisk, da det kræver transporttid eller møde med andre mennesker. Dette kan øge stressbelastningen.