Omstrukturering i virksomheden

Som arbejdsgiver og måske direktør kan det være et stort ansvar, når der skal omstruktureres i virksomheden. Hvis det er nogle medarbejdere, der skal fyres i forbindelse med omstruktureringen, kan det være ubehageligt og svært at tackle som direktør. Hos Job Vision hjælper vi virksomheder i forbindelse med omstrukturering. I denne forbindelse giver Job Vision virksomhederne nogle værktøjer og en vejledning. Job Visions vejledning viser virksomhederne, hvordan de bedst kan tage hensyn til medarbejderne. Det er vigtigt, at medarbejdernes trives og er trygge. Både trivsel og tryghed påvirker medarbejdernes helbred. Medarbejdernes trivsel påvirkes af omstruktureringer i virksomheden.

Job Vision kan guide virksomheder i, hvor man kan lave ansvarlige omstruktureringer, hvor man passer på medarbejderne. Dette kan du også læse mere om på nettet, og Job Vision kan give dig et overblik. Job Vision har flere værktøjer – blandt andet “STEPS TOWARDS SOUND CHANGE-initiativer”, som har flere forfattere. Dette internationale projekt – også kaldet PSYRES-projektet, har modtaget støtte fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

 

Omstrukturering har behov for god kommunikation

I en omstrukturering vil god kommunikation, involvering af medarbejderne og medarbejderstøtte være en fordel. En ordentlig information til medarbejderne gør dem trygge samt opsummering af hovedpunkter. Dagens moderne virksomheder kan ikke undgå løbende omstruktureringer. Blandt andet skal virksomhedens konkurrenceevne forbedres løbende. Alle medarbejdere vil komme ud for omstruktureringer en eller flere gange på jobbet. Det er blevet en naturlig del af den moderne virkelighed i erhvervslivet.

Der er mange former for omstruktureringer, og Job vision er en stærk sparringspartner for virksomheder under omstruktureringer. Eksempler på omstruktureringer kan omfatte konkurs, outsourcing, fusion, ansættelse af nye medarbejder, outplacement m.m. Job Vision rådgiver virksomheder om, hvordan en omstrukturering gennemføres optimalt, så medarbejderne ikke demotiveres. Samtidig skal målene for omstruktureringen gennemføres. De fleste mennesker foretrækker, at alt er, som det plejer. Forandringer modtages ofte negativt, og kan gøre mennesker utrygge, for mennesker er vanedyr. Job Vision har overblikket og erfaringen på vegne af virksomheden.