Hvis du er kandidat hos os

Du er kandidat hos os, og vi har derfor modtaget en række personoplysninger om dig. Du har enten selv givet os disse oplysninger, eller vi har modtaget dine oplysninger fra Jobcenteret i din bopælskommune, din arbejdsgiver, dit forsikringsselskab eller andre.

Efter persondataforordningens artikel 13 hhv. 14 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen

Job Vision A/S

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Job Vision A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Job Vision A/S
Sofiendalsvej 85
9200 Aalborg SV
CVR: 17968092
Telefon: 70 10 33 35
Mail: jobvision@jobvision.dk

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Salg og levering af vores ydelser, herunder blandt andet outplacement, karriererådgivning og interim

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Salg og levering af vores ydelser sker i henhold til den aftale, som vi har indgået med dig, Jobcentret i din bopælskommune, din arbejdsgiver, dit forsikringsselskab eller andre aftaleparter.
 • Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale sker i henhold til bogføringsloven.

3.   Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.)
 • CPR-nummer
 • Ansøgningsmateriale, herunder CV, eksamensbeviser, certifikater
 • Øvrige personoplysninger, herunder sagshistorik og ansættelsessituation

4.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Leverandører af administrative IT-systemer, herunder økonomisystem og CRM-system
 • Leverandører af forskellige IT-værktøjer til brug for levering af vores ydelser
 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Revisor
 • Uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere
 • Leverandør af personlighedstest

5.  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6.   Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har fået personoplysningerne om dig fra

 • Dig selv, eller
 • Jobcentret i din bopælskommune, din arbejdsgiver, dit forsikringsselskab og lignende

7.   Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vedrørende aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale opbevarer vi i op til 6 år, mens dine personoplysninger om de leverede ydelser opbevares i 2 år.

8.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.