Hvis du er referenceperson for os

Du er referenceperson for os, og vi behandler derfor nogle personoplysninger om dig, som du har givet til os.
Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:
1.     Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2.     Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3.     Modtagere eller kategorier af modtagere
4.     Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
5.     Opbevaring af dine personoplysninger
6.     Retten til at trække samtykke tilbage
7.     Dine rettigheder
8.     Klage til Datatilsynet
Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen

Job Vision A/S

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Job Vision A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Job Vision A/S
Sofiendalsvej 85
9200 Aalborg SV
CVR: 17968092
Telefon: 70 10 33 35
Mail: jobvision@jobvision.dk

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
·      Undervisning
·      Markedsføring og profilering af Job Vision.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
·      Dit samtykke til at måtte bruge materialet, eller ydelsen hvori dine data fremgår
·      Registrering og anvendelse af profilbillede og videooptagelser sker i henhold til samtykke fra dig.
·      Anden aftale indgået om at måtte bruge materialet, eller ydelsen hvori dine data fremgår

3.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
·      Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Virk.dk
·      Leverandører af forskellige IT-systemer og -værktøjer
·      Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
·      Pengeinstitutter
·      Telefonselskab
·      Advokat
·      Revisor
·      Uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere

4.   Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

5.   Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares i den aftalte periode. Er der ikke aftalt en periode, slettes disse efter 3 år efter ophørt samarbejde.
Regnskabsmateriale opbevares i op til 6 år.

6.   Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har afgivet samtykke vedrørende vores anvendelse af dit profilbillede og din medvirken på videooptagelser, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.​