Hvis du, via en trivselsanalyse eller på anden vis, har afdækket samarbejds- eller trivselsudfordringer i hele eller dele af organisationen kan profilanalyser være et effektivt redskab til at håndtere disse. Profilanalyser kan være med til at nedbryde konflikter og skabe forståelse og respekt både individuelt og i en gruppe. Personprofiler er et effektivt redskab at bruge når der arbejdes individuelt med en eller flere medarbejdere. Det giver forståelse for kompetencer, muligheder og udfordringer. Teamprofiler kan inddrages når et stort eller lille team har brug for fælles forståelse for samt optimal udnyttelse af gruppens forskelligheder. Fælles for begge typer af profilanalyser er, at de giver et konstruktiv udgangspunkt og et fælles sprog for dialogen med den enkelte medarbejder eller teamet som helhed.

Personprofil – Extended DISC

Personprofilen er et ikke-fordømmende værktøj til analyse og forståelse af menneskers adfærdsstil og drivkraft. Det skaber et fælles sprog til øget selvforståelse og bevidsthed om, hvordan den enkelte medarbejder kan påvirke sin egen trivsel, resultater og samarbejdsrelationer positivt. Den giver forståelse for og indsigt i den enkelte medarbejders adfærd og motivation. Personprofilen er ligeledes oplagt at bruge som en del af et rekrutteringsforløb.

Teamanalyser – Extended DISC

Teamanalysen er det ideelle værktøj til bedre ressourceanvendelse og minimering af konflikter i teams. Analysen giver indsigt og forståelse for motivationsfaktorer og adfærd hos den enkelte i teamet. Analysen tilpasses de adfærdskompetencer, som er vigtige i det pågældende team. Teamprofilen kan tilrettelægges som et workshop- eller teambuildingsforløb, hvor alle medarbejdere i teamet inddrages.