En trivselsanalyse kan være et relevant redskab, hvis du ønsker en temperaturmåling på et team, en afdeling eller på hele virksomheden. Hvad enten du ønsker at forbedre medarbejderengagement, måle jobtilfredshed eller lave en 360 graders feed-back og medarbejderevaluering, så kan vi tilpasse analysen og spørgerammen til at matche jeres specifikke behov. Spørgsmålene kan vi sammen udarbejde eller Job Vision kan komme med et udkast.

Emnerne kan være:

Jobtilfredshed

 • Synes de ansatte, at deres job og ansvarsområder er tilfredsstillende?
 • Føler de sig udfordrede, og er de stadig glade for at tage på arbejde hver dag?
 • Er der en anden stilling, der kunne give mere tilfredshed eller skabe bedre potentiale for udvikling?
 • Hold arbejdsmoralen høj ved at gøre jobtilfredshed en prioritet.

Medarbejdertilfredshed med firmaet

 • Hvordan ville de ansatte vurdere din virksomhed og dens arbejdsmiljø?
 • Føler de ansatte sig stressede af deadlines?
 • Er de ansatte tilfredse med virksomhedens kurs?
 • Føler de ansatte sig engagerede i deres job og virksomheden?
 • Er der passende balance mellem arbejde og privatliv?
 • Find hemmeligheden til en gladere og mere produktiv arbejdsstyrke.

Ledelsens effektivitet

 • Hvad er de ansattes meninger om ledelsen i alle afdelingerne?
 • Kommunikerer de tilsynsførende og lederne deres forventninger via direkte rapporter?
 • Er virksomhedens mål og vision tydelig for alle ansatte, på tværs af teams, afdelinger og geografi?

Evaluer medarbejdere baseret på feedback fra tilsynsførende, ligestillede og underordnede. Denne form for feedback er fokuseret på personalevurdering fra forskellige perspektiver.

Sammen udarbejder vi de spørgsmål, som er relevante at få besvaret hos medarbejderne. De sendes til medarbejdernes mail, hvor de via et link besvarer spørgsmålene. Alle besvarelser er anonyme. Både over for Job Vision og for jer som virksomhed. Dette sikrer fuld tillid og ærlige svar. Hvilket er nødvendigt for processen og for at nå godt i mål.

Besvarelserne kan I gennemgå og bearbejde internt i virksomheden, men Job Vision hjælper naturligvis også gerne med trække relevant viden ud af besvarelserne samt med at foreslå konkrete indsatser, som kan afhjælpe evt. problematikker, som analysen har afdækket.